Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Polityka prywatności

Polityka prywatności obejmuje kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies.

Dane osobowe

 1. Jako autor niniejszego bloga zastrzegam, iż nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tego bloga. Zastrzegam jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych jest Dariusz Mojecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie przy ul. Torfowej 2/2, e-mail: info@kancelariamojecki.pl, tel. +48 505 975 749.
 3. Przetwarzanie danych kontaktowych pozostawionych na moim blogu jest niezbędne do kontaktu z osobą pozostawiającą dane, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane osobowe mogą również być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego. W przypadku zlecenia Administratorowi świadczenia usług prawnych, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń wynikających bądź związanych z umową lub obrony przed takimi roszczeniami, rozliczenia umowy, w tym pod względem księgowym, podatkowym i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), czyli RODO.
 5. Dane osobowe pozostawione w komentarzach na blogu będą przetwarzane przez czas funkcjonowania bloga. Dane osobowe związane ze świadczeniem usług prawnych przetwarzane będę przez okres trwania negocjacji, czas trwania pomocy prawnej. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o radcach prawnych.
 6. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. Możliwe jest również, że dane osobowe podawane będą przez klientów administratora. Dane osobowe mogą być również zbierane z ogólnodostępnych źródeł, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. Masz prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w zakresie określonym przepisami prawa.
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, które związane są ze sprawą w ramach świadczenia pomocy prawnej, sądom, notariuszom, komornikom itp. – w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z jego działalnością gospodarczą, w tym w szczególności radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, biurom księgowym, bankom.
 11. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane właściwym organom (urzędu skarbowe, ZUS itp.) w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 12. Administrator, jako radca prawny, jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Cookies

Mój blog wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. W ramach mojego bloga mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: info@kancelariamojecki.pl

*****