Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Zażalenie wniesione dla zwłoki

Dariusz Mojecki29 maja 2020Komentarze (0)

Zażalenie wniesione dla zwłoki może napsuć wiele krwi. Ale w końcu są przepisy, które pozwolą na skuteczną walkę z tym procederem.

Sąd wydaje wyrok, wygrywasz sprawę. Przeciwnik wnosi apelację, ale robi to po terminie. Myślisz sobie, że wyrok szybko się uprawomocni. Nie wiesz jednak, ze celem przeciwnika nie jest wygranie procesu, tylko jego przedłużenie.

Przeciwnik wnosi zażalenie, które zawiera braki formalne. Najpierw sąd go wzywa do usunięcia tych braków. Przeciwnik tego nie robi. Sąd odrzuca zażalenie. To koniec?

Nic bardziej mylnego. Przeciwnik wnosi zażalenie na postanowienie o odrzuceniu poprzedniego zażalenia.

Spotkałeś się z czymś takim?

zażalenie dla zwłoki

Może to mieć zresztą miejsce nie tylko po wydaniu wyroku. Również w toku postępowania przeciwnik może składać kolejne zażalenie według tego samego schematu.

Pamiętaj, że gdy przeciwnik gra na zwłokę, to nie jesteś bezradny.

Niedawno pisałem o pominięciu dowodu powołanego dla zwłoki (https://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/pominiecie-dowodu-powolanego-dla-zwloki/) oraz o pominięciu dowodu spóźnionego (https://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/pominiecie-spoznionego-dowodu-prekluzja-dowodowa/).

Dzisiaj zajmę się kwestią zażalenia wniesionego w celu przedłużenia postępowania cywilnego.

Zażalenie dla zwłoki

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od listopada 2019 r. zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki jest niedopuszczalne.

Za takie zażalenie uważa się:

  1. drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tę samą stronę na to samo postanowienie,
  2. zażalenie na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą stronę wcześniejszego zażalenia

– chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy na to samo postanowienie składane są kolejne zażalenia. Na przykład gdy sąd odrzuca apelację, strona wnosi zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji. To zażalenie sąd również odrzuca (bo np. nie zostało opłacone albo zawiera nieuzupełnione braki). I strona znów wnosi zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji.

W drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją opisaną na wstępie tego artykułu, gdy strona wnosi zażalenie na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą stronę wcześniejszego zażalenia. Czyli np.: postanowienie o odrzuceniu apelacji à zażalenie à odrzucenie zażalenia à zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia à odrzucenie drugiego zażalenia à zażalenie na postanowienie o odrzuceniu drugiego zażalenia.

Pozostawienie zażalenia bez rozpoznania

Co robi sąd, gdy strona wniesie zażalenie dla zwłoki?

Sąd pozostawia je w aktach sprawy bez żadnych dalszych czynności. W szczególności sąd nie przedstawia go do rozpoznania sądowi właściwemu do rozpoznania zażalenia. To samo dotyczy pism związanych z jego wniesieniem.

O pozostawieniu zażalenia i pism związanych z jego wniesieniem zawiadamia się stronę wnoszącą tylko raz – przy wniesieniu zażalenia.

Sąd nie jest więc w takich sytuacjach bezradny. I Ty też nie jesteś bezradny, gdy przeciwnik nadużywa zażaleń!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: