Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Zarzut potrącenia w procesie o zapłatę

Dariusz Mojecki14 października 2019Komentarze (0)

Twój kontrahent złożył do sądu pozew. Żąda, aby sąd nakazał Ci zapłatę sporej kwoty. A Ty wiesz, że i on – kontrahent – jest Ci winien podobną sumę. I zastanawiasz się, czy możesz coś z tym zrobić.

Czy możesz zgłosić zarzut potrącenia Twojej należności z należnością przeciwnika?

W wielu postępowaniach złożenie zarzutu potrącenia może być formą obrony przed roszczeniem przeciwnika. Może to też być uproszczony  sposób na dochodzenie swoich własnych należności. Albo sposób na przedłużenie postępowania.

Jeśli:

  1. złożyłeś pozew i Twój przeciwnik zgłosił zarzut potrącenia albo
  2. to Ty zostałeś pozwany i chcesz zgłosić zarzut potrącenia,

to powinien zaciekawić Cię fakt, że właśnie zmianie ulegają przepisy dotyczące zarzutu potrącenia w procesie cywilnym.

9 listopada 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie.

Według mnie ograniczenia dotyczące zarzutu potrącenia będą szczególnie widoczne w nowym postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Zarzut potrącenia w nowych przepisach

Nowe przepisy znacząco ograniczają możliwość podniesienia tego zarzutu. W szczególności jego podstawą może być tylko sytuacja:

  1. gdy wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda (czyli np. wierzytelność z tej samej umowy),
  2. gdy wierzytelność niesporna („niesporność” powinna występować w sytuacji, w której nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego na okoliczność istnienia i wysokości wierzytelności),
  3. w której wierzytelność uprawdopodobniona dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego.

Tylko zatem te trzy kategorie wierzytelności będą mogły być przedmiotem zarzutu potrącenia w procesie. Z pewnością ograniczy to czas trwania niektórych spraw. Jest to zresztą jeden z celów nowelizacji. Moje wątpliwości budzi jednakże ograniczanie stron w dokonywaniu rozliczeń w formie potrącenia jedynie w imię szybkości postępowania sądowego.

Jak i kiedy zgłosić zarzut?

Zgodnie z nowymi przepisami pozwany może podnieść zarzut potrącenia nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna.

Czyli zazwyczaj właściwym miejscem do zgłoszenia zarzutu potrącenia będzie odpowiedź na pozew bądź sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.

Jeżeli pozwany najpierw „wda się w spór co do istoty sprawy”, a dopiero później zgłosi zarzut potrącenia, to ten zarzut nie zostanie przez sąd rozpatrzony. Wdanie się w spór to np. wniesienie o oddalenie pozwu. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy wierzytelność pozwanego stała się wymagalna później.

Po nowelizacji zarzut potrącenia możesz podnieść tylko w piśmie procesowym. Do pisma tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pozwu, z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat.

W szczególności oznacza to, że pozwany powinien:

  1. sprecyzować dokładnie wierzytelności,
  2. oznaczyć datę wymagalności,
  3. wskazać fakty, na których opiera zarzut potrącenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

Warning: Undefined property: thesis_comments::$comments in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 44

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: