Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Wezwanie do udzielenia informacji

Dariusz Mojecki01 kwietnia 2020Komentarze (0)

W jednym z poprzednich wpisów pisałem o nowym ułatwieniu dla poszkodowanych w sprawach z zakresu własności intelektualnej. A o tym, czym są sprawy z zakresu własności intelektualnej pisałem również na moim drugim blogu. A dzisiaj chciałbym napisać o kolejnym ułatwieniu dla poszkodowanych, jakim jest wezwanie do udzielenia informacji. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2020 r.

Jak uzyskać informacje od sprawcy?

Jednym z problemów, z jakimi borykają się poszkodowani w sprawach z zakresu własności intelektualnej, jest trudność w udowodnieniu istotnych okoliczności. Wiąże się z tym również brak świadomości niektórych okoliczności.

wezwanie do udzielenia informacji

Przykładowo domyślasz się, że były pracownik podkrada Ci klientów, ale nie wiesz, komu sprzedał towar. Albo wiesz, że konkurent osiąga korzyści Twoim kosztem, ale nie wiesz, w jakiej wysokości. W konsekwencji nie wiesz, z jakim dokładnie żądaniem możesz wystąpić.

Niedługo będzie łatwiej.

Jakich informacji możesz żądać?

Będziesz mógł żądać udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług. Wezwanie będzie możliwe, jeżeli będzie to niezbędne dla dochodzenia roszczenia.

Wezwanie dotyczy wyłącznie:

1) informacji o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług;

2) informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach otrzymanych w zamian za towary lub usługi;

3) w szczególnie uzasadnionych okolicznościach innych informacji, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia.

Od kogo możesz żądać informacji?

Adresatem obowiązki będzie nie tylko sprawca. Żądać informacji będzie można również od osoby, która:

1) posiada w ilości świadczącej o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej towary, przy których zaprojektowaniu, wytworzeniu lub wprowadzeniu do obrotu nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej lub których cechy estetyczne lub funkcjonalne naruszają te prawa lub

2) dostarcza, w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi osobie, która narusza prawa własności intelektualnej, lub

3) wykonuje w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej usługi z naruszeniem prawa własności intelektualnej, lub

4) została przez osobę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazana jako wytwórca lub uczestnik procesu wprowadzenia do obrotu takich towarów, odbiorca takich usług lub podmiot, który je świadczy.

W przypadku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej informacje obejmują wyłącznie:

1) imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę posiadacza rachunku bankowego lub członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

2) kwotę i termin realizacji rozliczenia pieniężnego na rachunku dokonanego w związku z czynnościami naruszającymi prawa własności intelektualnej.

Wezwanie do udzielenia informacji

Jeżeli zobowiązany nie udzieli informacji dobrowolnie, to stosowny wniosek należy złożyć do sądu. W kolejnych wpisach będę zajmował się szerzej tym tematem. W szczególności opiszę tryb, w jakim będzie następowało wezwanie do udzielenia informacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

Warning: Undefined property: thesis_comments::$comments in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 44

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: