Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Wezwanie agencji reklamowej do udzielenia informacji

Dariusz Mojecki31 lipca 2020Komentarze (0)

To już kolejna część serii wpisów „Agencja reklamowa w sądzie”. Dzisiaj artykuł o tym, że agencja reklamowa, nie będąc stroną procesu, może być adresatem pewnych obowiązków nakładanych przez sąd. Wprowadzone w lipcu 2020 r. przepisy regulujące postępowanie w sprawach własności intelektualnej przewidują kilka niespodzianek dla agencji reklamowych (ale nie tylko). Na przykład wezwanie do udzielenia informacji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki inny sposób agencja reklamowa może zostać wplątana w proces sądowy między swoim klientem i jego konkurentem, przeczytaj mój wpis o przypozwaniu.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapoznaj się również z wcześniejszym wpisem z serii „Agencja marketingowa w sądzie” na temat przygotowania do sprawy sądowej.

wezwanie do udzielenia informacji

Nieuczciwa reklama

Pisałem już o tym, że sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji podlegają nowemu postępowaniu w sprawach własności intelektualnej. Co to oznacza dla agencji reklamowych?

W działalności każdej agencji może zdarzyć się sytuacja, w której przygotowana przez nią reklama zostanie uznana przez kogoś za nieuczciwą. Nie mówię, że od razu faktycznie będzie nieuczciwa. Po prostu konkurent klienta może tak uznać.

Agencja reklamowa, jeśli opracowała reklamę, również może popełnić czyn nieuczciwej konkurencji. I sprawa może trafić do sądu. Ale może mieć do czynienia z sądem również w przypadku, gdy konkurent klienta będzie się procesował tylko z samym klientem. I nie chodzi mi tylko o przypozwanie, o którym pisałem w poprzednim wpisie.

Wezwanie do udzielenia informacji

Przepisy regulujące postępowanie w sprawach gospodarczych wprowadzają możliwość zobowiązania do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia.

Adresatem takiego zobowiązania mogą być nie tylko strony toczącego się postępowania. Może nim być również osoba, która „dostarcza, w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi osobie, która narusza prawa własności intelektualnej”. Agencja reklamowa? Oczywiście, że tak.

Szerzej o tym, jakich informacji można żądać w tym trybie, pisałem w jednym z wcześniejszych artykułów.

Jeśli w procesie z udziałem klientem agencji złożono wniosek o zobowiązanie Cię do udzielenia informacji, sąd doręczy Ci odpis takiego wniosku. Sąd wyznaczy termin na udzielenie odpowiedzi na wniosek, nie krótszy niż dwa tygodnie.

Jeśli otrzymałeś z sądu takie pismo, to jeszcze nie jest moment, kiedy masz obowiązek udzielenia informacji! Teraz masz możliwość napisania, dlaczego nie możesz udzielić takich informacji.

Pamiętaj, że masz prawo odmówić udzielenia informacji:

  • jeśli jesteś małżonkiem strony toczącego się postępowania, jej wstępnym (np. rodzicem, dziadkiem), zstępnym (np. dzieckiem, wnukiem), rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą ze stroną w stosunku przysposobienia,
  • jeśli udzielenie informacji mogłoby narazić Cię lub Twoich bliskich, wymienionych powyżej, na odpowiedzialność karną lub hańbę albo jeżeli udzielenie informacji miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

Po otrzymaniu Twojej odpowiedzi (albo w przypadku jej nieudzielenia w terminie), sąd wyda odpowiednie postanowienie. Jeśli sąd wniosek uwzględni, będzie Ci przysługiwało zażalenie! Postanowienie nakazujące udzielenie informacji podlega jednak wykonaniu z chwilą jego wydania.

Obowiązek udzielenia informacji podlega wykonaniu w formie pisemnej albo postaci elektronicznej.

Inne obowiązki w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

Wezwanie do udzielenia informacji to niejedyna niespodzianka przewidziana w przepisach wchodzących w życie w lipcu 2020 r.

W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej istnieje możliwość zabezpieczenia środka dowodowego. Te przepisy stosuje się do osoby, w której władaniu znajduje się środek dowodowy lub która może umożliwić jego zabezpieczenie.

Również zatem jeśli nie jesteś stroną toczącego się postępowania sądowego, możesz być adresatem obowiązków wynikających z zabezpieczenia dowodu. Będę o tym pisał w jednym z kolejnych artykułów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

Warning: Undefined property: thesis_comments::$comments in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 44

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: