Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

wniosek o doręczenie uzasadnienia

Sąd wydał wyrok. Jedna ze stron jest zadowolona, druga niekoniecznie. Albo żadna ze stron nie jest zadowolona (częsta sytuacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości). Rozpoczyna się analizowanie sprawy pod kątem możliwości złożenia apelacji. Sąd po ogłoszeniu wyroku pewnie krótko uzasadnił, dlaczego wydał taki a nie inny wyrok. Ale żeby złożyć apelację, dobrze by było […]