Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

wadliwe doręczenie

Do mojej Kancelarii co jakiś czas przychodzą klienci, którym komornik zajął rachunek bankowy (i nie tylko). Problem w tym, że klienci nie wiedzieli wcześniej nic o jakimkolwiek postępowaniu sądowym. Tym bardziej nie wiedzieli, aby sąd wydał przeciwko nim nakaz zapłaty. W konsekwencji nie mogli również złożyć sprzeciwu od nakazu zapłaty. O wszystkim dowiedzieli się albo […]