Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Przedawnienie wyroku o zapłatę

Dariusz Mojecki03 stycznia 20203 komentarze

Przegrałeś sprawę sądową. Na podstawie wyroku bądź nakazu zapłaty miałeś do zapłacenia przeciwnikowi określoną kwotę, ale z jakiejś przyczyny jej nie zapłaciłeś.

Od tego czasu minęło już kilka lat i o sprawie niemal zapomniałeś. Byłeś pewien, że minęło już tyle czasu, że roszczenie jest przedawnione.

I nagle dostajesz informację z banku, że środki na Twoim rachunku są zajęte przez komornika. Chwilę później listonosz przynosi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Powtarzasz sobie: „Ale przecież to jest przedawnione”.

Co w takiej sytuacji robić?

W pierwszej kolejności musisz pamiętać, że:

  1. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu oraz roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem przedawnia się z upływem sześciu lat,
  2. jeżeli takie roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Pamiętaj, że ten artykuł dotyczy przedawnienia roszczeń wynikających z wyroku (nakazu zapłaty) lub ugody sądowej. A o przedawnieniu w toku postępowania sądowego napiszę przy innej okazji.

Zmienione niedawno przepisy wprowadziły kilka mechanizmów ochronnych dla dłużników w zakresie przedawnienia.

Oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Jeśli Twój przeciwnik dysponuje wyrokiem lub ugodą sądową, to aby móc skierować sprawę do egzekucji, musi uzyskać z sądu tzw. tytuł wykonawczy. W omawianym przypadku będzie to wyrok lub ugoda, którym sąd nadał tzw. klauzulę wykonalności.

Zgodnie z nowymi przepisami sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, m.in. jeżeli:

  1. z okoliczności sprawy i treści tytułu egzekucyjnego (wyroku lub ugody) wynika, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie uległo przedawnieniu,
  2. chyba że wierzyciel przedstawi dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Czyli jeśli wyrok zapadł już ponad 6 lat temu (co do zasady), to sąd nie powinien nadać klauzuli wykonalności. Twój przeciwnik nie powinien zatem nawet mieć możliwości wszczęcia egzekucji.

A co jeśli zaraz po wyroku Twój przeciwnik uzyskał tytuł wykonawczy, ale zwlekał z wszczęciem egzekucji?

Przedawnienie wyroku o zapłatę – odmowa wszczęcia egzekucji

Jeżeli:

  1. z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął,
  2. a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia,

organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Jest to zatem drugi z mechanizmów zabezpieczających interes dłużnika, jeśli roszczenie wynikające z wyroku lub ugody sądowej przedawniło się.

Zarzut przedawnienia w postępowaniu egzekucyjnym

Jeśli egzekucja została jednak wszczęta, to dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie egzekucji, jeśli:

  1. przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu,
  2. a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.

Co ważne, komornik nie będzie w powyższych przypadkach badał, czy np. roszczenie zasądzone w wyroku sądowym było przedawnione czy nie. O tym bowiem już rozstrzygnął sąd.

Zapamiętaj zatem, że jeśli komornik wszczął już wobec Ciebie egzekucję, a roszczenie wynikające z wyroku lub ugody jest już przedawnione, to powinieneś złożyć wniosek o umorzenie egzekucji. Na wcześniejszych etapach sąd powinien uwzględnić przedawnienie wyroku o zapłatę na etapie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Z kolei komornik powinien to uwzględnić na etapie wniosku o wszczęcie egzekucji.

Pamiętaj, też, że jeśli dopiero w toku egzekucji dowiedziałeś się o postępowaniu sądowym, możesz złożyć np. wniosek o przewrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Elzbieta 30 września, 2020 o 21:08

Ciekawy artukul. Brakuje mi tylko kwestia przedawnienia odstek w momencie zbiegu egzekucji sadowych z ktorych jedna przez lata jest nieskuteczna .

Odpowiedz

Agnieszka 28 listopada, 2022 o 17:12

Witam
Co mozna napisać do sadu ze wyrok jest przedawniony ?
Żeby wierzyciel nie mógł iść do komornika , jak można uprzedzić jego kroki ?

Odpowiedz

Dariusz Mojecki 29 listopada, 2022 o 13:00

Jeśli sąd jeszcze nie nadał wyrokowi klauzuli wykonalności, to zastosowanie znajdzie przepis art. 782(1) par. 1 pkt Kodeksu postępowania cywilnego: „Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli z okoliczności sprawy i treści tytułu egzekucyjnego wynika, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie uległo przedawnieniu, chyba że wierzyciel przedstawi dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia”. W takiej sytuacji sąd w ogóle nie powinien więc nadać klauzuli wykonalności.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: