Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Pozew przeciwko spółce cywilnej

Dariusz Mojecki28 lipca 2020Komentarze (0)

Pozew przeciwko spółce cywilnej to pozew przeciwko jej wspólnikom. A spółka cywilna to nie spółka. Zdziwiony?

W mojej działalności wielokrotnie potkałem się z sytuacją, gdy w umowach jako strona była wpisana właśnie spółka cywilna. Nie dziwię się więc, widząc pytanie o to, jak napisać pozew przeciwko spółce cywilnej.

pozew przeciwko spółce cywilnej

Jeśli interesujesz się tym, jak napisać pozew, przeczytaj mój artykuł o tym, jak przygotować się do sprawy sądowej.

Spółka cywilna

A cały problem w tym, że „spółka cywilna” to w zasadzie umowa pomiędzy wspólnikami, która nie tworzy nowego podmiotu odrębnego od samych wspólników. Odrębnym podmiotem byłaby np. spółka jawna czy spółka komandytowa. Byłaby nią też spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ale nie spółka cywilna.

W przypadku spółki cywilnej stroną wszelkich umów zawieranych z kontrahentami są wspólnicy. Jeśli więc Jan Kowalski i Jan Nowak zawarli umowę spółki cywilnej i jeśli jako wspólnicy dokonują zakupu sprzętu na potrzeby działalności, to w umowie jako kupujący powinni zostać wskazani właśnie Jan Kowalski i Jan Nowak. A nie spółka cywilna.

Tak samo jest w postępowaniu sądowym. Jeśli chcesz złożyć pozew przeciwko spółce cywilnej, to musisz jako pozwanych wskazać jej wspólników. Czyli w podanym powyżej przykładzie, jeśli wspólnicy nie zapłacą za kupowany sprzęt a sprzedawca będzie chciał złożyć pozew, to jako pozwanych poda Jana Kowalskiego i Jana Nowaka. A nie spółkę cywilną.

Pozew przeciwko spółce cywilnej – solidarność

Druga rzecz, o której musisz pamiętać, składając pozew przeciwko spółce cywilnej, to tzw. solidarna odpowiedzialność wspólników półki cywilnej. Co to oznacza?

Zgodnie z przepisami za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Solidarność oznacza, że wierzyciel ma w takiej sytuacji wybór:

  1. pozwać wszystkich wspólników lub
  2. pozwać o całość tylko jednego lub kilku ze wspólników.

A jeśli choćby jeden ze wspólników spłaci dług, to zwalnia to z długu wszystkich wspólników.

Pamiętaj, że nawet jeśli pozwiesz tylko jednego wspólnika spółki cywilnej, to i tak możesz od niego dochodzić całości należności.

Jeśli z kolei pozywasz kilku wspólników, to pamiętaj, żeby w pozwie zaznaczyć, że chcesz, aby żądane kwoty sąd zasądził solidarnie. Np. w taki sposób: „wnoszę o zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwoty 15 000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty”.

Mimo powyższego wyboru, lepiej jednak zawsze pozwać wszystkich wspólników. Po pierwsze, zwiększysz w ten sposób swoje szanse na skuteczną egzekucję. Po drugie, będziesz mógł egzekwować zasądzoną należność z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej (czyli potocznie z majątku spółki cywilnej).

Wyjątek w sprawach z zakresu prawa pracy

Tematem na zupełnie inny (i to długi) artykuł jest to, czy spółka cywilna może być pracodawcą w rozumieniu prawa pracy. A w konsekwencji, czy w pozwie przeciwko pracodawcy wskazać jako pozwanego spółkę cywilną (jako pracodawcę) czy wspólników spółki cywilnej.

Problem ten wynika z istnienia w Kodeksie pracy odrębnej definicji pracodawcy oraz z tego, że w Kodeksie postępowania cywilnego zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości prawnej.

Nie wchodząc w nie do końca rozstrzygnięte wątpliwości prawne, pamiętaj, że w sprawach z zakresu prawa pracy jako pozwanych wskazać: samą spółkę cywilną oraz jej wspólników.

Pozew o odsetki

Jeśli chcesz kogoś pozwać o zapłatę odsetek, to pamiętaj, że od 1 lipca 2020 r. zmieniła się wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wielu ciekawych rzeczy na temat odsetek dowiedzieć się z artykułu autorstwa mec. Leszka Blocha, który jest autorem bloga „Po stronie wierzyciela”.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: