Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Pozew o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Dariusz Mojecki06 kwietnia 2020Komentarze (0)

Jesteś przedsiębiorcą. Kontrahent nie zapłacił w terminie. Albo zawarłeś umowę przewidującą długi, czasem kilkumiesięczny termin płatności. Wykonujesz swoją pracę, a potem czekasz, czekasz, czekasz… Sytuacja niestety zbyt częsta w biznesie. Jeśli trafiłeś na ten artykuł, to zapewne myślisz, aby złożyć pozew o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Pamiętaj więc, że możesz złożyć pozew w tzw. postępowaniu nakazowym, o którym pisałem już na blogu. Jakie to daje korzyści?

Pozew o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Przede wszystkim dużo niższa jest opłata sądowa od pozwu. W przypadku pozwu w postępowaniu nakazowym opłata sądowa wynosi 1/4 normalnej opłaty. Przykładowo opłata od pozwu w sprawie o zapłatę 20 000 zł wyniosłaby 1 000 zł. Opłata w postępowaniu nakazowym wyniesie natomiast 250 zł.

Po drugie, jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, to pozwany, aby złożyć zaskarżyć nakaz sam musi wnieść opłatę. Opłata ta wynosi 3/4 opłaty od pozwu.

Po trzecie, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, nawet jeśli zostanie zaskarżony, daje możliwość uzyskania zabezpieczenia swojego roszczenia.

Pamiętaj też, że w tym samym trybie możesz dochodzić zapłaty wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej.

Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, abyś złożył pozew w postępowaniu zwykłym a nie nakazowym.

Rodzaje odsetek

Złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym będzie możliwe w sytuacji, gdy dłużnikiem nie jest podmiot publiczny i odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługują:

 1. gdy termin zapłaty określony w umowie przekracza 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi (z wyjątkami),
 2. za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  • wierzyciel spełnił swoje świadczenie,
  • wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługują również, gdy strony nie przewidziały w umowie terminu zapłaty. W takiej sytuacji wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty.

Pozew w postępowaniu nakazowym może również dotyczyć sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny i odsetki przysługują:

 1. za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  • wierzyciel spełnił swoje świadczenie,
  • wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie,
 2. za okres po upływie 30 dni (60 dni gdy dłużnikiem jest podmiot leczniczy), jeśli termin zapłaty ustalony w umowie jest dłuższy niż 30 dni (60 dni gdy dłużnikiem jest podmiot leczniczy).

Pozew o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Wymogi formalne pozwu, w tym pozwu w postępowaniu gospodarczym opisałem we wcześniejszym artykule.

W przypadku, gdy składasz pozew o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych i chcesz, aby sąd rozpoznał go w postępowaniu nakazowym, w pozwie musisz zawrzeć odpowiedni wniosek.

Podstawą wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są:

 1. umowa,
 2. dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego (np. potwierdzenie dostawcy lub potwierdzenie wykonania usług),
 3. dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Jeśli wszystko się zgadza, sąd powinien wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł zarzuty.

Jeśli pozwany nie wniesie zarzutów, nakaz się uprawomocni. A Ty będziesz mógł skierować sprawę do komornika.

Jeśli natomiast pozwany wniesie zarzuty, to sąd rozpozna sprawę co do zasady na rozprawie i po przeprowadzeniu dowodów wyda wyrok.

Pamiętaj też, że odd 1 stycznia 2020 r. nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

Warning: Undefined property: thesis_comments::$comments in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 44

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: