Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Pozew o ochronę dóbr osobistych

Dariusz Mojecki17 lutego 2020Komentarze (0)

Jeśli chcesz złożyć pozew o ochronę dóbr osobistych, to posłuchaj następującej historii.

Krótka historia o naruszeniu dóbr osobistych

Bohater naszej historii, Marek, jest przedsiębiorcą – prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ale mógłby być kimkolwiek, bo ofiarą hejtu w Internecie może być każdy.

Pewnego dnia Marek, przeglądając branżowe forum internetowe, zauważył, że jeden z jego ostatnich klientów zaczął na forach internetowych pisać negatywne opinie, posługując się przy tym nieprawdziwymi okolicznościami.

Marek zażądał od klienta i od administratora portalu usunięcia tych opinii. To jednakże nie nastąpiło.

Marek samodzielnie wniósł do sądu pozew. Zażądał zamieszczenia przeprosin (podał ich treść w pozwie) we wskazanej ogólnopolskiej gazecie oraz na kilkunastu stronach internetowych, ale nie wymienił akurat tej, na której doszło do naruszenia. Zażądał też zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 100 000 zł.

Sąd, rozpoznając sprawę, uznał, że rzeczywiście doszło do naruszenia dóbr osobistych Marka. Jednakże sąd oddalił pozew w zakresie przeprosin. Zasądził, co prawda, zadośćuczynienie, ale w wysokości kilku tysięcy złotych. Jednocześnie jednakże Marek musiał zwrócić drugiej stronie przeważającą część kosztów procesu, jakie druga strona poniosła, w tym kosztów profesjonalnego pełnomocnika.

Dlaczego do tego doszło? Sąd uznał, że Marek niewłaściwie dobrał roszczenia. W sytuacji, gdy do naruszenia doszło jedynie na jednym portalu internetowym, żądanie zamieszczenia przeprosin w wielu innych miejscach było nieadekwatne do charakteru naruszenia dóbr osobistych. Z kolei żądana kwota zadośćuczynienia była rażąco wygórowana.

Warto zauważyć, że w pozwie Marek zapomniał o żądaniu usunięcia wpisu z portalu. Sąd w ogóle się zatem tą kwestią nie zajmował.

Marek zatem miał rację (doszło do naruszenia jego dóbr osobistych), ale sprawę sądową w zasadzie przegrał.

Historia jest fikcyjna, ale może zdarzyć się każdemu. Przegranie sprawy z uwagi na błędne sformułowanie pozwu o ochronę dóbr osobistych jest bardzo łatwe. Wystarczy nie poświęcić wystarczającej ilości uwagi przy przygotowaniu pozwu i kłopoty gotowe.

Jak napisać pozew o ochronę dóbr osobistych?

Ogólne wymagania pozwu opisałem w jednym z wcześniejszych artykułów na blogu.

W przypadku sprawy dotyczącej naruszenia dóbr osobistych kluczowe jest jednakże prawidłowe określenie tego, czego żądasz od pozwanego. Sprawa jest prosta, gdy chcesz tylko odszkodowania lub zadośćuczynienia. Komplikacje zaczynają się, gdy chcesz skorzystać z pozostałych roszczeń, jakie przysługują Ci w takiej sytuacji. Jakie to roszczenia?

W przypadku naruszenia dóbr osobistych poszkodowany może żądać:

  1. zaniechania,
  2. dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, a w szczególności złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  3. zadośćuczynienia pieniężnego,
  4. zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny,

W przypadku dochodzenia roszczeń niepieniężnych (o zaniechanie i o usunięcie skutków) musisz pamiętać, aby precyzyjnie określić, czego żądasz.

W przypadku roszczenia o zaniechanie musisz określić, jakiego dokładnie działania ma zaniechać pozwany (nie wystarczy żądanie „zaprzestania naruszania dóbr osobistych”).

Z kolei w przypadku roszczenia o usunięcie skutków musisz dokładnie wskazać, w jaki sposób pozwany ma usunąć skutki naruszenia. Z pewnością nie wystarczy ogólne żądanie „usunięcia skutków naruszenia”.

Jeśli żądasz złożenia przez pozwanego oświadczenia, to powinieneś określić zarówno sposób, jak i formę takiego oświadczenia, a przede wszystkim jego treść.

Ponadto musisz właściwie dobrać żądania do charakteru naruszenia. Nie możesz np. żądać opublikowania przeprosin w gazecie, gdy do naruszenia doszło w prywatnej rozmowie. Sposób opublikowania oświadczenia powinien zapewnić jego dotarcie przede wszystkim do adresatów wypowiedzi naruszającej dobra osobiste.

Jeśli nie spełnisz tych wymagań, to może okazać się, że pomimo tego, że sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, to przegrasz sprawę z powodu niewłaściwie dobranych środków ochrony prawnej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: