Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Pominięcie dowodu powołanego dla zwłoki

Dariusz Mojecki15 maja 2020Komentarze (0)

W poprzednim wpisie omówiłem kwestię pominięcia spóźnionego dowodu. Możesz się z niego dowiedzieć:

1. czy w postępowaniu sądowym obowiązuje jakiś termin na składanie wniosków dowodowych,

2. co grozi za spóźnione złożenie takich wniosków.

Tematem dzisiejszego wpisu będzie z kolei pominięcie dowodu zgłoszonego dla przedłożenia postępowania.

Jeśli jesteś stroną procesu, a Twój przeciwnik zgłasza kolejne dowody, które mają na celu jedynie odwleczenie w czasie rozstrzygnięcia, to musisz wiedzieć, że sąd nie jest bezradny.

pominięcie dowodu

Pominięcie dowodu przez sąd

Zgodnie z przepisami sąd może w szczególności pominąć dowód zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania.

Pominięcie dowodu na tej podstawie wymaga ustalenia, że strona zgłaszająca ten dowód w istocie nadużywa swojego prawa. Nie dąży do udowodnienia konkretnych okoliczności, a jedynie chce odsunąć w czasie rozstrzygnięcie sprawy.

W pierwszej kolejności sąd będzie badał, czy nie jest to wniosek spóźniony, o czym pisałem w poprzednim artykule. Jeśli dojdzie do wniosku, że nie, to będzie musiał ocenić intencję strony zgłaszającej wniosek.

Przy dokonywaniu oceny, czy intencją strony jest przedłużenie postępowania, Sąd może uwzględnić m.in.:

  1. dotychczasowe zachowanie strony,
  2. to, czy dowód rzeczywiście może doprowadzić do wykazania powołanej okoliczności.

Ocena, czy strona powołała dowód jedynie dla zwłoki, możliwa jest dopiero w realiach konkretnej sprawy. Nie ma bowiem żadnego katalogu okoliczności, które z góry wskazywałyby na to, kiedy wniosek dowodowy ma na celu jedynie przedłużenie postępowania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

Warning: Undefined property: thesis_comments::$comments in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 44

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: