Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Opłata od wniosku o doręczenie uzasadnienia wyroku

Dariusz Mojecki02 września 20194 komentarze

Sąd wydał wyrok. Jedna ze stron jest zadowolona, druga niekoniecznie. Albo żadna ze stron nie jest zadowolona (częsta sytuacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości).

Rozpoczyna się analizowanie sprawy pod kątem możliwości złożenia apelacji. Sąd po ogłoszeniu wyroku pewnie krótko uzasadnił, dlaczego wydał taki a nie inny wyrok. Ale żeby złożyć apelację, dobrze by było wiedzieć dokładnie, co sądem kierowało. Składasz więc wniosek o uzasadnienie wyroku.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Jeśli szukasz informacji na temat opłaty od wniosku o doręczenie uzasadnienia wyroku, to z pewnością słyszałeś o nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, która właśnie sukcesywnie wchodzi w życie. Duża część istotnych przepisów wejdzie w życie w listopadzie.

Ale przepisy dotyczące opłat sądowych weszły w życie już w sierpniu. I co do zasady nowe przepisy dotyczą również postępowań będących już w toku. A w nowych przepisach jest przewidziana opłata od wniosku o doręczenie uzasadnienia.

Wniosek o uzasadnienie wyroku jest konieczny do złożenia apelacji

Do 6 listopada 2019 r. złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia wyroku nie jest warunkiem koniecznym do złożenia apelacji. Wszystko zmieni się z dniem 7 listopada 2019 r. Wtedy uchylony zostanie przepis mówiący, że jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.

I co teraz?

Teraz, aby zaskarżyć wyrok, trzeba będzie bezwzględnie złożyć wniosek o doręczenie uzasadnienia. A żeby złożyć taki wniosek, trzeba go również opłacić.

Opłata od wniosku o doręczenie uzasadnienia wyroku

21 sierpnia 2019 r. wszedł w życie nowy przepis ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Teraz opłata od wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem wynosi 100 zł.

Skutki nieopłacenia wniosku

7 listopada 2019 r. wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym Sąd odrzuca wniosek nieopłacony. Tym samym prawidłowe opłacenie wniosku jest niezwykle istotne dla dalszego postępowania. Tylko złożenie opłaconego wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem będzie dawało możliwość złożenia apelacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karol 4 września, 2019 o 10:46

„Wtedy uchylony zostanie przepis mówiący, że jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.” – to by znaczyło, że termin na apelację liczymy od innego dnia (od daty wyroku?), a nie o niemożliwości apelowania.

Odpowiedz

Dariusz Mojecki 4 września, 2019 o 11:09

Niestety w przypadku apelacji będzie teraz podobnie, jak w przypadku skargi kasacyjnej, czyli warunkiem złożenia apelacji będzie złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia. Kodeks postępowania cywilnego w nowym brzmieniu będzie przewidywał jedynie, że „apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem”. Nie będzie przewidzianego żadnego innego terminu na złożenie apelacji w sytuacji, gdy nie złożono wniosku o uzasadnienie.

Odpowiedz

PP 10 września, 2019 o 22:50

A czy można sobie wydłużyć w ten sposób termin na wniesienie apelacji, że złoży się do sądu wniosek o uzasadnienie ale nieopłacony tą kwotą 100 zł i sąd wezwie do zapłaty tych 100 zł i dopiero jak zapłacę to przystąpi do pisania uzasadnienia.

Odpowiedz

Dariusz Mojecki 13 września, 2019 o 11:17

W teorii sąd powinien w takiej sytuacji wezwać do usunięcia braków formalnych wniosku o doręczenie uzasadnienia. Aczkolwiek według mnie nowe przepisy nie są w tym przypadku wystarczająco precyzyjne.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: