Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Dariusz Mojecki26 kwietnia 2019Komentarze (0)

Otwieranie przesyłki z sądu, kiedy się takiej przesyłki nie spodziewasz, nie jest komfortową sytuacją. Szczególnie, jeśli po jej otwarciu w nagłówku czytasz „Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym”. Zaczynasz zastanawiać się, dlaczego Sąd rozpoznał sprawę bez informowania Cię o tym?

W jednym z poprzednich artykułów pisałem o tym, że nakaz zapłaty to nie wyrok. Artykuł dotyczył, co prawda, nakazu w postępowaniu upominawczym, ale zasada jest ta sama: wydanie nakazu nie oznacza, że Sąd ostatecznie rozstrzygnął już sprawę. Dopiero nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku. Masz zatem możliwość złożenia zarzutów oraz zgłaszania wniosków dowodowych. W razie bowiem prawidłowego wniesienia zarzutów sąd powinien wyznaczyć rozprawę i na niej rozpoznać merytorycznie sprawę.

Dlaczego w ogóle sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Sąd może wydać taki nakaz jedynie w ograniczonej liczbie przypadków. W szczególności sąd wydaje go, jeżeli żądanie pozwu dotyczy roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające pozew są udowodnione:

  • dokumentem urzędowym,
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
  • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Ponadto sąd wyda nakaz zapłaty na podstawie:

  • weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości,
  • umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, w przypadku dochodzenia należności na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  • wyciągu z ksiąg bankowych oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Czyli nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje się w przypadku, gdy za zasadnością pozwu przemawiają określone dokumenty. Albo gdy dłużnik wręcz potwierdził istnienie długu. Istnienie tych dokumentów nie oznacza jednakże, że sprawę już z pewnością przegrasz. Jeśli nie zgadzasz się z nakazem, to nie pozostaje Ci nic innego, jak zebrać dowody i złożyć zarzuty.

W zarzutach w szczególności powinieneś podać okoliczności faktyczne i dowody. Jeśli tego nie zrobisz lub podasz nie wszystkie znane Ci fakty i dowody, a zgłosisz je dopiero później, to sąd je pominie, chyba że uprawdopodobnisz, że nie zgłosiłeś ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Warto zatem zadbać, aby pismo zawierające zarzuty zostało sporządzone profesjonalnie.

Na koniec pamiętaj, że w postępowaniu nakazowym w przypadku składania zarzutów należy również wnieść do sądu opłatę. W przeciwieństwie do sprzeciwu od nakazu w postępowaniu upominawczym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: