Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Dariusz Mojecki26 kwietnia 2019Komentarze (0)

Otwieranie przesyłki z sądu, kiedy się takiej przesyłki nie spodziewasz, nie jest komfortową sytuacją. Szczególnie, jeśli po jej otwarciu w nagłówku czytasz „Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym”. Zaczynasz zastanawiać się, dlaczego Sąd rozpoznał sprawę bez informowania Cię o tym?

W jednym z poprzednich artykułów pisałem o tym, że nakaz zapłaty to nie wyrok. Artykuł dotyczył, co prawda, nakazu w postępowaniu upominawczym, ale zasada jest ta sama. Wydanie nakazu nie oznacza, że Sąd ostatecznie rozstrzygnął już sprawę. Dopiero nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku. Masz zatem możliwość złożenia zarzutów oraz zgłaszania wniosków dowodowych. W razie bowiem prawidłowego wniesienia zarzutów sąd powinien wyznaczyć rozprawę i na niej rozpoznać merytorycznie sprawę.

Dlaczego w ogóle sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Sąd może wydać taki nakaz jedynie w ograniczonej liczbie przypadków. W szczególności sąd wydaje go, jeżeli żądanie pozwu dotyczy roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

  • dokumentem urzędowym,
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Ponadto sąd wyda nakaz zapłaty:

  • przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości,
  • na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2.

Czyli nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje się w przypadku, gdy za zasadnością pozwu przemawiają określone dokumenty. Albo gdy dłużnik wręcz potwierdził istnienie długu. Istnienie tych dokumentów nie oznacza jednakże, że sprawę już z pewnością przegrasz.

Zarzuty od nakazu zapłaty

Jeśli nie zgadzasz się z nakazem, to nie pozostaje Ci nic innego, jak zebrać dowody i złożyć zarzuty. I wtedy sąd zbada, kto ma rację.

W zarzutach w szczególności powinieneś wymienić fakty, z których wywodzisz żądania, i dowody na wykazanie każdego z nich. Powinieneś również wskazać, czy zaskarżasz nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty, które zgodnie z przepisami pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Warto zatem zadbać, aby pismo zawierające zarzuty zostało sporządzone profesjonalnie.

Na koniec pamiętaj, że w postępowaniu nakazowym w przypadku składania zarzutów należy również wnieść do sądu opłatę. W przeciwieństwie do sprzeciwu od nakazu w postępowaniu upominawczym.

 

(Artykuł zaktualizowano według stanu prawnego na 1 października 2021 r.)

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

Warning: Undefined property: thesis_comments::$comments in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 44

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: