Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Nakaz zapłaty to nie wyrok

Dariusz Mojecki15 kwietnia 20192 komentarze

Dostałeś z sądu list. Otwierasz, widzisz nagłówek: „Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym”. Co to jest? Czytasz dalej:

Sąd nakazuje pozwanemu A.B., aby zapłacił powodowi  W.Z. kwotę 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysiące pięćset złotych i 00/100 groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 21 września 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta i 00/100 groszy) tytułem kosztów procesu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu, albo wniósł w tymże terminie sprzeciw.

Sąd wydał wyrok, a przecież nie dostałeś pozwu ani zawiadomienia o rozprawie? Czy sąd mógł tak zrobić? Odpowiedź brzmi: mógł, ale to nie koniec sprawy, ale w zasadzie dopiero początek, jeśli wniesiesz sprzeciw od nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty to nie wyrok

Dopiero nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. Jeśli więc uważasz, że pozew jest niezasadny, to musisz się spieszyć, aby w dwa tygodnie zebrać dowody i napisać sprzeciw. Wtedy sąd rozpozna sprawę na rozprawie, przeprowadzi dowody i przesłucha świadków.

Przeczytaj też więcej o terminie na sprzeciw od nakazu zapłaty.

Dlaczego sąd wydał nakaz zapłaty?

Sąd wydaje nakaz w postępowaniu upominawczym (może być wydany jeszcze w innych postępowaniach, o czym będę też pisał na tym blogu) co do zasady wtedy, gdy sprawa dotyczy zapłaty konkretnej kwoty. Jeśli np. wskazane w pozwie okoliczności nie budzą wątpliwości ani pozew nie jest oczywiście bezzasadny, to sąd wydaje nakaz zapłaty.

Ale nie oznacza to, że sąd już cokolwiek definitywnie rozstrzygnął. Jeśli złożysz sprzeciw, to prawdziwe rozpoznawanie sprawy dopiero się rozpocznie. Zgodnie z przepisami w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc i wyznaczana jest rozprawa. A póki co musisz się tylko skupić na odpowiednim przygotowaniu sprzeciwu.

Jak napisać sprzeciw?

Mój blog, jest właśnie o tym, w jaki sposób napisać sprzeciw od nakazu zapłaty. W kolejnych wpisach omówię kolejne wątki związane z tą tematyką. W tym momencie musisz pamiętać, aby w sprzeciwie w szczególności:

  1. wskazać, czy zaskarżasz nakaz w całości, czy w części,
  2. przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (to np. zarzuty nieprawidłowego wskazania wartości przedmiotu sporu, niewłaściwości miejscowej sądu, zapisu na sąd polubowny lub zawarcia umowy o mediację)
  3. powołać możliwe wszystkie fakty i dowody; jeśli tego nie zrobisz, ryzykujesz, że sąd pominie spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że uprawdopodobnisz, że nie zgłosiłeś ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, pismem w tej sprawie. Musisz postarać się, żeby sprzeciw sporządzić profesjonalnie.

A w Sejmie trwają obecnie prace nad zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego, również w zakresie nakazów zapłaty. Jak Sejm te zmiany uchwali, to oczywiście na blogu zajmę się nowymi przepisami. Przeczytaj na przykład, co powinien zawierać sprzeciw po zmianach przepisów.

A jeśli sąd nie wydał nakazu zapłaty, ale sąd doręczył Ci skierowany przeciwko Tobie pozew, to zainteresuje Cię temat tego, jak napisać odpowiedź na pozew. Z mojego bloga możesz się również dowiedzieć, czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wiktor 16 kwietnia, 2019 o 14:24

Panie Mecenasie proszę mi powiedzieć co to jest nakaz w postępowaniu upominawczym? Czy to ma jakieś znacznie? Moja siostra właśnie taki nakaz otrzymała.
Wiktor

Odpowiedz

Dariusz Mojecki 19 kwietnia, 2019 o 14:18

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak pisałem w artykule, to rozstrzygnięcie sądu wydane w sprawach, w których pozew dotyczy zapłaty określonej kwoty. Nakaz jest wydawany na podstawie samego pozwu, o ile okoliczności powołane w pozwie nie budzą wątpliwości sądu. Nakaz zapłaty będzie miał skutki prawomocnego wyroku, o ile Pańska siostra nie złoży w terminie sprzeciwu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: