Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Klauzula wykonalności – windykacja wynagrodzenia agencji reklamowej

Dariusz Mojecki04 stycznia 2021Komentarze (0)

Wygrałeś sprawę sądową. Klient ma Ci zapłacić wynagrodzenie za wykonaną pracę. Ale tego nie robi. W poprzednim artykule z serii „Agencja reklamowa w sądzie” pisałem już o sądowej windykacji wynagrodzenia agencji reklamowej. Artykuł zakończyłem na prawomocnym zakończeniu sprawy sądowej. Dziś napiszę, co robić dalej, jeśli dłużnik nadal po prawomocnym wyroku nie płaci. A do dalszej windykacji będzie konieczna klauzula wykonalności.

Ten artykuł powstał w ramach serii „Agencja reklamowa w sądzie”. Jednakże jeśli nawet nie masz żadnego związku z branżą reklamową, to znajdziesz w tym artykule coś dla siebie. Omówię bowiem ogólnie kwestię uzyskiwania klauzuli wykonalności.

Jeśli po korzystnym dla Ciebie wyroku dłużnik nadal nie płaci, to prędzej czy później sprawa trafi do komornika. A żeby sprawa trafiła do komornika, to najpierw musisz z sądu uzyskać tzw. tytuł wykonawczy.

klauzula wykonalności

Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przykładowo tytułem egzekucyjnym jest m.in. prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd. Takim tytułem egzekucyjnym jest też m.in. ugoda zawarta przed sądem. Aby wyrok, nakaz zapłaty czy ugoda stały się tytułem wykonawczym, konieczne jest jednak nadanie klauzuli wykonalności.

Jeśli zatem sąd wydał wyrok zasądzający od dłużnika na Twoją rzecz określoną sumę, to sam prawomocny wyrok jest tytułem egzekucyjnym. A prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności będzie tytułem wykonawczym. I to tego ostatniego dokumentu potrzebujesz, żeby zlecić sprawę komornikowi.

Klauzula wykonalności – jak uzyskać?

W tym celu musisz złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Z reguły klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie. Ustawa przewiduje tu kilka wyjątków, o których nie ma sensu teraz pisać.

Co napisać w takim piśmie? Napisz, że wnosisz o nadanie określonemu wyrokowi / nakazowi zapłaty / ugodzie klauzuli wykonalności i o doręczenie Ci tytułu wykonawczego.

Opłata od wniosku wynosi 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu, czyli z reguły będzie to 20 zł. Jednakże nie pobiera się tej opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie. Czyli jeśli to Ty złożyłeś pozew i teraz pierwszy raz składasz wniosek o doręczenie wyroku lub nakazu z klauzulą wykonalności, to tej opłaty nie ponosisz.

Aktualnie klauzula wykonalności powinna mieć brzmienie:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w. …. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”

Ile czasu ma sąd na nadanie klauzuli wykonalności?

Ustawowy termin to… 3 dni. Marzenie! Faktycznie czas oczekiwania to od tygodnia w górę.

Pamiętaj jednak, że najpierw wyrok musi się uprawomocnić. Jeśli chcesz złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu pierwszej instancji, to musi najpierw minąć termin do złożenia apelacji.

A jeśli chcesz złożyć taki wniosek po wyroku sądu drugiej instancji, to pamiętaj, że w zakresie kosztów postępowania w drugiej instancji służy jeszcze zażalenie. Więc o ile w zakresie należności głównej wyrok taki od razu będzie prawomocny, to na prawomocność kosztów będziesz musiał poczekać.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: