Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Kara umowna: ile i za co

Dariusz Mojecki18 maja 2022Komentarze (0)

Kara umowna to często taki straszak. „W razie naruszenia tajemnicy Firma ABC zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 000 zł”. A firma ABC ma się bać, bo jak nie, to zapłaci milion.

Dość często spotykam się z takimi karami w umowach. 50 000 zł, 100 000 zł, 1 000 000 zł. Okrągłe sumy fajnie wyglądają. Kwoty z kosmosu fajnie wyglądają. Ale tylko dla tego, kto jest ich pomysłodawcą.

Ten wpis tylko pozornie nie dotyczy postępowań sądowych. A przecież ten blog jest właśnie o procesach. Ale jednak temat kary umownej dość często pojawia się w pisanych przeze mnie sprzeciwach od nakazów zapłaty i odpowiedziach na pozwy.

kara umowna

Za co można zastrzec karę umowną?

Po prawniczemu możesz zastrzec karę umowną za „niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania”. A po ludzku: za naruszenie umowy. Jej złe wykonanie lub niewykonanie w ogóle.

Może być zastrzeżona na przykład za niezrealizowanie głównego świadczenia (np. brak dostawy towaru, brak wykonania usługi). Ale też na wypadek niewykonania / złego wykonania świadczeń pobocznych (np. naruszenie obowiązku poufności).

Nie możesz jednak zastrzec kary umownej za niewykonanie „zobowiązania pieniężnego”. A więc nie może być takiej kary za brak zapłaty wynagrodzenia lub ceny. Ani kary za odstąpienie od umowy z powodu braku zapłaty.

Kara umowna od pracownika

Odpowiedzialność pracownika za szkodę uregulowana jest w Kodeksie pracy. Na pewno słyszałeś o ograniczeniu odpowiedzialności pracownika do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (przynajmniej w  przypadku szkód wyrządzonych nieumyślnie). Ale to nie jest jedyne ograniczenie odpowiedzialności pracownika.

A skoro Kodeks pracy kwestię odpowiedzialności pracownika reguluje po swojemu, to często przyjmuje się, że nie można zastrzec kary umownej za naruszenie obowiązków pracowniczych.

Z karą umowną w przypadku pracowników najczęściej spotykam się w przypadku umów o zakazie konkurencji (o zakazie konkurencji więcej pisałem na innym moim blogu). Nie powinno być przeszkód z kara umowną w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jednak w lojalkach obowiązujących w czasie trwania stosunku pracy zastrzeżenie kary umownej może być niemożliwe.

Rażąco wygórowana kara umowna

I tu dochodzimy do milionowej kary. Rażąco wygórowana kara umowna nie jest automatycznie nieważna. Ale jeśli uprawniony będzie jej żądał, to można ją zmniejszyć. Po prawniczemu nazywa się to miarkowaniem kary umownej.

Milionowa kara umowna zapewne się więc nie utrzyma. Chyba że chodzi o wielomilionowy kontrakt.

Ale rażące wygórowanie kary to nie jest jedyny przypadek, kiedy można żądać obniżenia kary. Drugim takim przypadkiem jest sytuacja, kiedy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane.

Dodatkowe odszkodowanie

Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ale często zdarza się, ze kara nie pokrywa całej poniesionej szkody. I poszkodowany chce dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną. Co wtedy?

Zasadą jest, że żądanie odszkodowania ponad karę umowną nie  jest dopuszczalne. Chyba że w umowie jest napisane, że można. Tylko to wymaga odpowiedniego zapisu. Na przykład, że „Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną”.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak napisać wezwanie do zapłaty (np. kary umownej), zapoznaj się z wcześniejszym artykułem na moim blogu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: