Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Jak napisać wezwanie do zapłaty

Dariusz Mojecki10 listopada 2020Komentarze (0)

Twój kontrahent zalega z zapłatą za faktury, więc chcesz skierować sprawę do sądu. I zastanawiasz się, czy najpierw musisz wezwać kontrahenta do zapłaty. A jeśli tak, to jak napisać wezwanie do zapłaty. I właśnie o tym będzie ten artykuł.

Skutki wezwania

Zgodnie z przepisami, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

jak napisać wezwanie do zapłaty

Czasami termin zapłaty wynika wprost z przepisów prawa, jak np. w przypadku ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ustawa ta określa m.in. terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Ma zastosowanie do umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli określone osoby (przede wszystkim przedsiębiorcy) zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

W innych przypadkach, jeśli nie ustaliłeś z kontrahentem terminu zapłaty, to dopiero wezwanie do zapłaty spowoduje, że kontrahent będzie zobowiązany do zapłaty („niezwłocznie”).

Tym samym w wielu przypadkach dopiero wezwanie do zapłaty spowoduje, że świadczenie stanie się „wymagalne”. W języku prawniczym można by powiedzieć, że wierzyciel uzyskuje wtedy możliwość żądania od dłużnika spełnienia świadczenia. Z drugiej strony dłużnik powinien wtedy to świadczenie spełnić.

Pierwszym skutkiem wezwania jest zatem w wielu przypadkach ustalenie terminu zapłaty.

Z powyższą kwestią wiąże się możliwość żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. Z opóźnieniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w terminie. Tylko że jeśli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, to dopiero wezwanie wyznacza ten termin.

Drugim zatem skutkiem wezwania do zapłaty może być w określonych wypadkach ustalenie początkowego terminu naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wezwanie do zapłaty jako próba ugodowego rozwiązania sporu

Wezwanie do zapłaty można również w niektórych wypadkach traktować jako próbę ugodowego rozwiązania sporu.

Załóżmy, że sprawa musi trafić do sądu. Dłużnik nie zapłacił i nie ma zamiaru tego robić. W takiej sytuacji musisz pamiętać, że jednym z obowiązkowych elementów pozwu jest informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jeśli zaniechasz wezwania do zapłaty, to może okazać się, że nawet w razie wygranej będziesz musiał zwrócić koszty przeciwnikowi. Co do zasady przegrany zwraca koszty wygranemu. Ale od tej zasady jest kilka wyjątków. Na przykład, gdy pozwany nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Wtedy to pozwanemu będzie się należał zwrot kosztów procesu! Taka sytuacja może mieć miejsce właśnie wtedy, gdy nie wyślesz wezwania do zapłaty.

Z kolei w postępowaniu w sprawach gospodarczych niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub części stronę, która:

  1. przed wytoczeniem powództwa zaniechała próby dobrowolnego rozwiązania sporu lub
  2. uchyliła się od udziału w niej lub uczestniczyła w niej w złej wierze
  3. i przez to przyczyniła się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy.

Jeśli zatem nie podejmiesz próby dobrowolnego rozwiązania sporu, to sąd może obciążyć Cię kosztami procesu. Nawet jeśli proces wygrasz. Ale jeśli przed złożeniem pozwu wzywałeś dłużnika do zapłaty, to oznacza, że taką próbę podjąłeś.

Skoro już wiesz, że warto wysłać wezwanie do zapłaty, to pora, abyś dowiedział się, jak takie wezwanie napisać.

Jak napisać wezwanie do zapłaty

Przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wymagań wobec wezwania do zapłaty. Nie precyzują też, co dokładnie ma ono zawierać. Przyjmuje się jednak, że:

  1. z wezwania musi wynikać żądanie, aby dłużnik spełnił świadczenie,
  2. trzeba sprecyzować, jakiej kwoty się żąda i z jakiego tytułu (szczególnie jeśli dłużnik ma kilka długów!),
  3. należy wskazać sposób dokonania zapłaty,
  4. wezwanie może być dokonane w dowolnej formie (również ustnie); ale jeśli chcesz potem fakt wezwania udowodnić w sądzie, to powinieneś zadbać o dokument potwierdzający ten fakt; wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jest jednym z lepszych rozwiązań.

Oczywiście każdą sytuację należy rozpatrywać odrębnie. Nie zawsze wszystkie powyższe elementy będą konieczne.

Na koniec należy dodać, że czasami za wezwanie do zapłaty można uznać fakturę (pod warunkiem, ze zawiera termin i sposób zapłaty). Aczkolwiek wątpliwe jest, aby sama faktura została uznana za próbę ugodowego rozwiązania sporu. W takiej sytuacji warto wysłać odrębne wezwanie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: