Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Jak napisać pozew wzajemny?

Dariusz Mojecki10 lutego 2020Komentarze (0)

Otrzymałeś z sądu pozew. Twój przeciwnik żąda od Ciebie zapłaty. Albo przeprosin za naruszenie dóbr osobistych. Albo czegokolwiek innego. Ale wiesz, że i Ty masz roszczenia wobec swojego przeciwnika. Co możesz w takiej sytuacji zrobić? Oprócz odpowiedzi na pozew możesz złożyć pozew wzajemny.

Kiedy można złożyć pozew wzajemny

Powództwo wzajemne możesz złożyć, jeżeli Twoje roszczenie wzajemne:

  1. jest w związku z roszczeniem powoda lub
  2. nadaje się do potrącenia.

Roszczenia pozostają ze sobą w związku przede wszystkim wtedy, gdy dotyczą tego samego przedmiotu lub wspólnej podstawy faktycznej. W praktyce najczęściej ze związkiem między roszczeniami mamy do czynienia, gdy wynikają one z tej samej umowy.

Z kolei o tym, czy roszczenie nadaje się do potrącenia, rozstrzyga przede wszystkim Kodeks cywilny. Mówi on, że do potrącenia może dojść, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Z reguły jednak z potrąceniem mamy do czynienia w sytuacjach, gdy przedmiotem sporu są roszczenia pieniężne.

Powództwo wzajemne można skutecznie zgłosić tylko przeciwko powodowi głównemu.

Pozew wzajemny – wymogi formalne

Pozew wzajemny powinien spełniać te same wymagania formalne, co każdy inny pozew.

O ogólnych wymaganiach formalnych pozwu pisałem już w artykule o pozwie w postępowaniu gospodarczym. Spośród zamieszczonych tam informacji spokojnie możesz pominąć te, które dotyczą wyłącznie postępowania gospodarczego, w którym powództwo wzajemne jest akurat niedopuszczalne.

Pozew wzajemny możesz złożyć nie wcześniej niż z chwilą doręczenia Ci pozwu głównego.

Końcowym terminem na złożenie takiego pozwu jest chwila złożenia odpowiedzi na pozew.

Jeżeli odpowiedzi na pozew nie złożono, pozew wzajemny może być wniesiony w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego.

Pozew wzajemny składasz się do sądu pozwu głównego, czyli sądu, w którym główna sprawa obecnie się toczy.

Brak możliwości złożenia pozwu wzajemnego

Pozew wzajemny jest niedopuszczalny w sprawach:

  • o rozwód lub separację,
  • o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, a także o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • w postępowaniu gospodarczym,
  • o naruszenie posiadania,
  • o w postępowaniu nakazowym.

Z kolei w postępowaniu uproszczonym taki pozew jest dopuszczalny, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

Zarzut potrącenia

Pamiętaj również, że niekiedy lepszym pomysłem będzie zgłoszenie zarzutu potrącenia, o którym pisałem w innym artykule na tym blogu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: