Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Jak napisać odpowiedź na pozew

Dariusz Mojecki10 maja 2019Komentarze (0)

Mój blog zatytułowany jest „Sprzeciw od nakazu zapłaty”, ale będę na nim poruszał również inne kwestie związane z postępowaniem sądowym. Więc jeśli trafiłeś na mojego bloga i szukasz informacji, które mogą pomóc Ci w wygraniu sprawy w sądzie, to zapoznaj się z pozostałymi materiałami na blogu. A jeśli potrzebujesz pomocy prawnika, to moje dane kontaktowe znajdziesz u góry strony oraz na końcu każdego artykułu. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego po kliknięciu u góry strony ikonki „Wnieś sprzeciw”. A teraz zapraszam do lektury artykułu o tym, jak napisać odpowiedź na pozew.

Jeśli sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to pozwany wnosi sprzeciw. Jeśli sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, to pozwany wnosi zarzuty. A jeśli sąd nie wydał nakazu zapłaty? Pozwany może wnieść odpowiedź na pozew. Z reguły wniesienie odpowiedzi nie jest obowiązkowe, niemniej w przeważającej części przypadków będzie to zalecane. Może również zdarzyć się, że sąd zobowiąże pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew.

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew

Generalnie odpowiedź na pozew możesz złożyć przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę, chyba że to sąd zobowiązał Cię do jej złożenia. Wtedy bowiem sąd może wskazać termin, w którym masz złożyć odpowiedź. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie. Odpowiedź na pozew złożona po terminie wyznaczonym przez sąd podlega zwrotowi. Taka odpowiedź nie wywołuje zatem żadnych skutków.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew

W odpowiedzi na pozew, jak w każdym piśmie przygotowawczym, należy:

  1. podać zwięźle stan sprawy,
  2. wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych,
  3. wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć.

W odpowiedzi na pozew pozwany może wskazywać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków. Przede wszystkim jednak pozwany powinien odnieść się do żądania pozwu, poprzez złożenie wniosku o oddalenie powództwa albo poprzez uznanie powództwa.

Odnosząc się do twierdzeń faktycznych pozwu, trzeba pamiętać o tym, że jeśli pozwany nie wypowie się co do twierdzeń drugiej strony, to sąd może uznać te twierdzenia za przyznane. Warto więc poświęcić czas na to, żeby precyzyjnie odnieść się do wszystkich twierdzeń faktycznych pozwu.

W niektórych wypadkach przepisy wymagają, abyś określone zarzuty zgłosił „przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy”. Do takich zarzutów należą m.in.:

  1. niewłaściwość sądu,
  2. zarzut zawarcia umowy o mediację,
  3. zarzut zapisu na sąd polubowny, sprawdzenie wartości przedmiotu sporu.

Co do zasady zarzutów tych nie będzie zatem można wnieść po złożeniu odpowiedzi na pozew.

Oczywiście odpowiedź na pozew powinna zawierać również te same elementy, co każde pismo procesowe.

Co grozi za niezłożenie odpowiedzi na pozew

Podstawowym skutkiem niezłożenia odpowiedzi na pozew jest ryzyko utraty możliwości powoływania twierdzeń i dowodów. Co do zasady sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Niezłożenie odpowiedzi na pozew pomimo zobowiązania przez sąd i zgłoszenie twierdzeń i dowodów dopiero na pierwszej rozprawie, może zatem skutkować uznaniem tych twierdzeń i dowodów za spóźnione.

Dodatkowo w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w przypadku niezłożenia odpowiedzi na pozew pomimo zobowiązania przez sąd może nałożyć grzywnę i odmówić przyznania kosztów. A w każdej sprawie sąd może nałożyć na taką stronę obowiązek zwrotu kosztów.

Odpowiedź na pozew jest jednym z najistotniejszych pism pozwanego w toku postępowania. Powinieneś więc zadbać, aby była profesjonalna i zawierała wszystkie elementy, które mogą zdecydować o wygraniu sprawy.

A jeśli chcesz dowiedzieć się co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty, to zapoznaj się artykułem, który dotyczy tej kwestii.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: