Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Komornik zajął Ci konto, a Ty nie wiesz, dlaczego?

Dariusz Mojecki17 maja 2019Komentarze (0)

Do mojej Kancelarii co jakiś czas przychodzą klienci, którym komornik zajął rachunek bankowy (i nie tylko).

Problem w tym, że klienci nie wiedzieli wcześniej nic o jakimkolwiek postępowaniu sądowym. Tym bardziej nie wiedzieli, aby sąd wydał przeciwko nim nakaz zapłaty.

W konsekwencji nie mogli również złożyć sprzeciwu od nakazu zapłaty. O wszystkim dowiedzieli się albo z zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Albo z banku, gdy okazało się, że komornik zajął rachunek.

Znasz to?

Jeśli tak, to zastanawiasz się pewnie, czy można coś z tym teraz zrobić. Czy jak już komornik wszczął egzekucję, to sprawa jest zamknięta i nie pozostaje nic innego, jak zapłacić?

Zapraszam zatem do lektury tego krótkiego artykułu.

Błędne doręczenie pozwu i nakazu zapłaty

Nierzadko zdarza się, że osoba składająca pozew albo celowo albo przez przypadek poda błędny adres pozwanego. Błąd mógł również popełnić sąd, który wydał nakaz zapłaty i wysłał go na błędny adres. Mogło się również zdarzyć tak, że błąd był po stronie poczty, która nie pozostawiła awiza w skrzynce. Mogło się również zdarzyć, że będąc na urlopie, przegapiłeś termin na odbiór przesyłki z poczty. Nie oznacza to, że nie możesz już nic zrobić.

Działaj!

Według mnie na pewno musisz:

  1. ustalić komornika, który prowadzi sprawę oraz sygnaturę sprawy (jeśli otrzymałeś pismo od komornika, to wszystkie dane znajdziesz na piśmie; jeśli o egzekucji dowiedziałeś się z banku, to jeśli masz dostęp do rachunku bankowego, to powinna być tam i sygnatura i oznaczenie komornika),
  2. ustalić sąd, który prowadził sprawę i sygnaturę sprawy (znajdziesz je w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji; jeśli nie otrzymałeś takiego pisma, skontaktuj się z komornikiem),
  3. umówić w sądzie akta sprawy do czytelni i zapoznać się z aktami,
  4. sprawdzić, czy sąd wysłał ci orzeczenie wraz z pozwem i na jaki adres oraz czy przesyłka była prawidłowo awizowana.

Możesz też skontaktować się z prawnikiem, który przeprowadzi Cię przez zawiłości postępowania i pomoże wygrać sprawę.

Pamiętaj, że musisz działać szybko, gdyż np. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty należy złożyć w ciągu tygodnia od momentu, kiedy dowiedziałeś się o postępowaniu.

Jak zaskarżyć nakaz zapłaty?

Pamiętaj, że nakaz zapłaty to nie wyrok.

Wszystko zależy od tego, kto i na jakim etapie popełnił błąd. Rozwinięciem tego tematu na pewno zajmę się w niedalekiej przyszłości. Póki co wystarczy, abyś wiedział, że możesz przykładowo złożyć:

  1. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty bądź innego środka zaskarżenia (w szczególności, jeśli błąd był po Twojej stronie i np. nie odebrałeś przesyłki z poczty pomimo awiza); pamiętaj, że jeśli składasz wniosek o przywrócenie terminu, to jednocześnie musisz dokonać czynności (np. złożyć sprzeciw), która nie została dokonana w terminie,
  2. wniosek o uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności (jeśli np. nakaz zapłaty nie został Ci w ogóle wysłany),
  3. zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Wszystko jednak zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Często właściwe będzie skumulowanie kilku powyższych środków.

Dlatego też powyższe informacje mają charakter bardzo ogólny. O tym, co konkretnie możesz zrobić w swojej sprawie, powinna zadecydować szczegółowa analiza wszystkich dokumentów i informacji.

Aby dodać Ci otuchy, mogę powiedzieć, ze niedawno byłem na rozprawie w sprawie, o której klient dowiedział się właśnie dopiero z banku, w którym miał rachunek. I dzięki podjętym działaniom klauzula wykonalności została uchylona, egzekucja umorzona, a postępowanie sądowe się toczy i klient ma możliwość działania w sprawie, przedstawienia wniosków dowodowych itp.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: