Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Doręczenie pozwu przez komornika

Dariusz Mojecki30 sierpnia 20195 komentarzy

Chcesz złożyć pozew, ale nie wiesz, czy adres pozwanego jest aktualny? Doskonale znam ten problem. Czy doręczenie pozwu przez komornika go rozwiąże?

Wielokrotnie przerabiałem ten temat w prowadzonych przeze mnie postępowaniach. Właśnie jestem w trakcie pisania poradnika na temat tego, jak można ustalić adres pozwanego.

Na tym blogu zajmowałem się tym tematem m.in. przy okazji omawiania tematu uchylenia nakazu zapłaty na skutek braku adresu.

Pisałem również o pozwanym, któremu nie doręczono pozwu i który o postępowaniu sądowym dowiedział się od komornika.

Pewnie już słyszałeś o tym, że niedługo wejdą w życie przepisy przewidujące doręczenie pozwu przez komornika. Czy będzie to utrudnienie czy ułatwienie? Czas pokaże. Ale obawiam się, że nowe przepisy jeszcze bardziej ułatwią pozwanym ukrywanie się przed wierzycielami.

Co się zmieni?

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

7 listopada 2019 r. wejdzie w życie część zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. A wśród nich również przepis mówiący o doręczeniu pozwu przez komornika.

Zgodnie z nowym przepisem:

Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Brzmi skomplikowanie? Już wyjaśniam.

Czy w pozwie trzeba podać adres zamieszkania pozwanego?

W tym zakresie nic się nie zmieni. Pozew musi zawierać m.in. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron pozwanego.

Ale samo podanie adresu (który może przecież być nieaktualny) nie oznacza, że wierzyciel nie musi się już o nic martwić.

Komu sąd doręcza pisma?

W pierwszej kolejności pismo (w naszej sytuacji – pozew) powinno być doręczone pozwanemu.

Pisma dla osoby prawnej, jak również dla organizacji doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem. Doręczenia można również dokonać do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.

W przypadku osoby fizycznej pismo może być również doręczone dorosłemu domownikowi. Gdyby domownika nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi. Doręczenie takie może nastąpić, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata i podjęły się oddania mu pisma.

Awizo

Jeśli doręczenie w powyższy sposób nie jest możliwe, listonosz zostawia awizo, a w razi nieodebrania przesyłki w terminie 7 dni – powtórne awizo.

I w tym miejscu wchodzą nowe przepisy.

Doręczenie pozwu przez komornika

Jeśli pozwany, pomimo dwukrotnego awizowania, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, sąd zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Od tej zasady są wyjątki w następujących sytuacjach:

  1. pozwany odmówił przyjęcia pisma,
  2. gdy pozwanemu podlegającemu wpisowi do rejestru sądowego nie można doręczyć pisma ze względu na nieujawnienie w tym rejestrze zmiany adresu, pismo to pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany,
  3. pisma dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu, w razie niemożności doręczenia ich w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających z uwagi na niezgłoszenie oświadczenia o zmianie adresu do doręczeń, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że inny adres do doręczeń lub miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane,
  4. gdy ma zastosowanie inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia.

Po otrzymaniu z sądu zawiadomienia musisz w ciągu dwóch miesięcy złożyć w sądzie potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.

Zawieszenie i umorzenie postępowania

Jeśli:

  1. nie złożysz potwierdzenia doręczenia przez komornika,
  2. ani nie wskażesz aktualnego adresu
  3. lub nie przedstawisz dowodu, że pozwany mieszka pod tym adresem,

sąd zawiesi postępowanie.

A według nowych przepisów już po 3 miesiącach od zawieszenia sąd postępowanie umorzy. Chyba że w tym terminie złożysz wniosek o podjęcie postępowania. Wcześniej ten termin wynosił rok.

W jaki sposób komornik doręcza pozew?

Komornik ma obowiązek doręczyć pismo w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia. Pamiętaj, że to Ty zwracasz się z tym do komornika, a nie sąd!

Jeśli komornik nie zastanie adresata, komornik ustali, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, komornik zostawi zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwróci Ci pismo, informując Cię o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwróci Ci pismo, informując Cię o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

W tej ostatniej sytuacji możesz wystąpić do komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Ile kosztuje doręczenie pozwu przez komornika?

Opłata od wniosku o doręczenie pozwu przez komornika wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie. Nie ma przy tym znaczenia liczba adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczba podjętych prób doręczenia.

Opłata od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata wynosi 40 złotych.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Wiele w takich sytuacjach zależy od zaangażowania komorników. Mają oni nie tylko możliwość doręczenia pozwu. Mogą również ustalić adres pozwanego. Aczkolwiek wydaje mi się, że uprawnienia komorników w tym zakresie mogłyby być trochę większe.

Już niedługo będę miał możliwość przetestowania tych rozwiązaniach w jednej (albo kilku) ze spraw, które będę składał do sądu jesienią. Mam nadzieję, że będę mógł pozytywne ocenić funkcjonowanie tych przepisów w praktyce.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ewelina 25 października, 2022 o 23:38

Mąż złożył pozew do sądu o ustanie obowiązku alimentacyjnego .,ze względu ze są samodzielne . Pozwy nie zostały niedoręczone . Teraz mąż został zobowiązany przez sąd dostarczenia pozwu przez komornika. Tylko mam jedno pytanie czy sąd może zobowiązać meza jeśli mąż jest inwalida pierwszej gr i potrzebuje opieki osób drugich . Dodatkowo w pozwie było napisane wstrzymanie egzekucji komorniczej na czas postępowania a sąd się do tego nie ustosunkował .

Odpowiedz

Dariusz Mojecki 26 października, 2022 o 13:20

Zobowiązanie strony do doręczenia pozwu poprzez komornika jest niezależne od tego, czy strona jest inwalidą czy też nie. Grupa inwalidzka na tę kwestię w ogóle nie wpływa. Odpowiedź na drugie pytanie wymagałaby zapoznania się z aktami sprawy i treścią wniosku.

Odpowiedz

Ewelina 25 października, 2022 o 23:40

Mąż złożył pozew do sądu o ustanie obowiązku alimentacyjnego .,ze względu ze są samodzielne . Pozwy nie zostały niedoręczone . Teraz mąż został zobowiązany przez sąd dostarczenia pozwu przez komornika. Tylko mam jedno pytanie czy sąd może zobowiązać meza jeśli mąż jest inwalida pierwszej gr i potrzebuje opieki osób drugich .

Odpowiedz

Marek 3 maja, 2023 o 21:23

Witam Szanownego Pana prawika.
Właśnie takiego wyjaśnienia sprawy poszukiwalem.
Innymi słowy nowelizacja prawa ma ukręcić proceder tzw fikcji doręczenia gdyż albo przez komornika będzie lub nie będzie ustalony prawodlowy adres dłużnika.
Czy dobrze zrozumiałem że jeśli na samym początku wezwanie do zapłaty będzie bez adresu pozwanego to niemożność wysłania jakiegokolwiek pisma w tej sprawie zawiesza postępowanie formalnie od razu a po 3 miesiacach sprawę umarza? Dotyczy to np osób bez stałego i czasowego meldunku którzy na samym początku żadnego adresu nie mają?

Odpowiedz

Dariusz Mojecki 5 maja, 2023 o 10:51

Pozew kierowany do sądu musi zawierać adres pozwanego. Jeśli w pozwie brak jest adresu, to sąd wezwie do usunięcia braków formalnych pozwu. Jeśli adres nie będzie podany, to sąd zwróci od razu pozew.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: