Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Dlaczego Sąd nie wydał nakazu zapłaty?

Dariusz Mojecki01 lipca 2019Komentarze (0)

Z moich poprzednich wpisów mogłeś się dowiedzieć, że nakaz zapłaty to nie wyrok oraz kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Możesz już zatem wiedzieć, że nakaz wydawany jest co do zasady wtedy, gdy sprawa dotyczy zapłaty konkretnej kwoty. Ale czy zawsze w takiej sytuacji sąd nakaz wyda?

Nie, nie zawsze.

W pewnych przypadkach, nawet jeżeli sprawa dotyczy zapłaty określonej sumy pieniędzy, sąd nie wyda nakazu, tylko skieruje sprawę na rozprawę, a pozwany nie będzie musiał się martwić składaniem sprzeciwu, lecz powinien zatroszczyć się o złożenie odpowiedzi na pozew.

Przeszkodą w wydaniu nakazu zapłaty mogą być oczywiście braki formalne samego pozwu. Jednakże dzisiaj chciałbym skupić się na przypadkach wprost określonych w przepisach regulujących postępowanie upominawcze.

Sąd nie może wydać nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli według treści pozwu:

  1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
  2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
  3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Sąd, wydając nakaz, nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia. Jednak oczywista bezzasadność pozwu lub też wątpliwości dotyczące okoliczności przytoczonych w pozwie mogą stanowić przeszkodę w wydaniu nakazu zapłaty.

Swego czasu, prowadząc szereg spraw przed warszawskimi sądami, usłyszałem od jednego z kolegów po fachu, że warszawskie sądy nie wydadzą nakazu zapłaty w jeszcze jednej sytuacji, której kodeks nie przewiduje. A mianowicie wtedy, gdy wartość sprawy przekracza milion złotych. Później okazało się jednak, że w sprawach, które prowadziłem, wysoka wartość sprawy nie była przeszkodą dla sądu w wydaniu nakazu. A wartość ta nieraz przekraczała znacząco milion złotych.

Potraktowałem zatem uzyskaną wcześniej informację jako ciekawostkę, która akurat w moich sprawach się nie sprawdziła. Bo w nich nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym był wydawany. I to była dobra informacja dla moich klientów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: