Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty

Dariusz Mojecki26 lipca 2019Komentarze (0)

Dostałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i zastanawiasz się, co z nim robić? Wiesz, że pozew jest niesłuszny, ale nie wiesz, co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty? Mój blog jest po to, aby Ci na te pytania odpowiedzieć. A ja jestem po to, aby sprzeciw napisać za Ciebie.

W swojej prawniczej karierze napisałem już całkiem sporo sprzeciwów od nakazu zapłaty. Ale chyba jednak więcej pozwów. Do wielu sprzeciwów musiałem się również ustosunkować jako pełnomocnik moich klientów.

Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego, która niedługo wejdzie w życie, to dobry moment, abym podzielił się z Tobą kilkoma informacjami na temat tego, jak napisać sprzeciw.

Jak napisać pismo procesowe

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien oczywiście zawierać wszystkie elementy, które są wymagane dla każdego pisma procesowego. Poniżej wymieniam te elementy, które będą wymagane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego podpisanej z lipca 2019 r.

Pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  2. imiona i  nazwiska  lub  nazwy  stron,  ich  przedstawicieli  ustawowych  i pełnomocników;
  3. oznaczenie rodzaju pisma („sprzeciw od nakazu zapłaty”);
  4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
  5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  7. wymienienie załączników (które oczywiście muszą być dołączone do sprzeciwu);
  8. sygnaturę akt.

Wymagania formalne sprzeciwu

O tym, co jeszcze powinien zawierać sprzeciw, pisałem już w tym artykule. Tamten artykuł dotyczy stanu prawnego sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z lipca 2019 r. Po nowelizacji sprzeciw musi również zawierać:

  1. wskazanie, czy pozwany zaskarża nakaz w całości czy w części,
  2. zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Pamiętaj, że według nowych przepisów każda ze stron jest obowiązana do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony  przeciwnej  dotyczących  faktów.  Strona  jest  przy  tym  obowiązana wyszczególnić fakty, którym zaprzecza.

Sprzeciw w postępowaniu gospodarczym

Kolejne wymagania zawierają nowe przepisy o postępowaniu gospodarczym. Zgodnie z nimi będziesz musiał wskazać adres poczty elektronicznej albo oświadczyć, że nie posiadasz takiego adresu.

Wiesz już, jak napisać sprzeciw? Pamiętaj, że zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem, aby zamiast koncentrować się na kwestiach formalnych, zająć się zbieraniem dowodów potrzebnych do wygrania sprawy. Forma sprzeciwu to jedno. Ale przede wszystkim sprzeciw ma dać Sądowi merytoryczne argumenty do oddalenia powództwa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: