Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

przewlekanie procesu

Nadużycie prawa procesowego

Dariusz Mojecki10 czerwca 2020Komentarze (0)

Zeszłoroczna zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego przyniosła sporo nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie pojęcia „nadużycie prawa procesowego”. Zgodnie z nowymi przepisami z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do sytuacji, gdy która strona „używa” przysługujących […]

Pominięcie dowodu przez sąd

Dariusz Mojecki05 czerwca 2020Komentarze (0)

Spośród wielu wniosków dowodowych składanych przez strony sąd nie zawsze dopuszcza wszystkie. Do tej pory regułą było to, że pominięcie dowodu było uzasadniane dopiero w wyroku. Obecnie przepisy mówią, że sąd, pomijając dowód, musi wskazać podstawę prawną rozstrzygnięcia. To rozwiązanie niewątpliwie wpływa na przejrzystość procesu. I przepisy wskazują też przypadki, w których pominięcie dowodu może […]

Zażalenie wniesione dla zwłoki może napsuć wiele krwi. Ale w końcu są przepisy, które pozwolą na skuteczną walkę z tym procederem. Sąd wydaje wyrok, wygrywasz sprawę. Przeciwnik wnosi apelację, ale robi to po terminie. Myślisz sobie, że wyrok szybko się uprawomocni. Nie wiesz jednak, ze celem przeciwnika nie jest wygranie procesu, tylko jego przedłużenie. Przeciwnik […]

W poprzednim wpisie omówiłem kwestię pominięcia spóźnionego dowodu. Możesz się z niego dowiedzieć: 1. czy w postępowaniu sądowym obowiązuje jakiś termin na składanie wniosków dowodowych, 2. co grozi za spóźnione złożenie takich wniosków. Tematem dzisiejszego wpisu będzie z kolei pominięcie dowodu zgłoszonego dla przedłożenia postępowania. Jeśli jesteś stroną procesu, a Twój przeciwnik zgłasza kolejne dowody, […]

„Prekluzja dowodowa”. Historia jakich wiele (inspirowana rzeczywistymi wydarzeniami). Przygotowujesz się do procesu sądowego. Masz w ręku kluczowy dowód. Może to być np. uznanie długu albo dokument potwierdzający wykonanie umowy. Nie chcesz jednak ujawniać tego dowodu już na początku. Nie chcesz dać przeciwnikowi czasu na reakcję. Czekasz do ostatniej rozprawy. Składasz wniosek dowodowy. I od sądu […]