Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

nadużycie prawa procesowego

Nadużycie prawa procesowego

Dariusz Mojecki10 czerwca 2020Komentarze (0)

Zeszłoroczna zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego przyniosła sporo nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie pojęcia „nadużycie prawa procesowego”. Zgodnie z nowymi przepisami z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do sytuacji, gdy która strona „używa” przysługujących […]

Zażalenie wniesione dla zwłoki może napsuć wiele krwi. Ale w końcu są przepisy, które pozwolą na skuteczną walkę z tym procederem. Sąd wydaje wyrok, wygrywasz sprawę. Przeciwnik wnosi apelację, ale robi to po terminie. Myślisz sobie, że wyrok szybko się uprawomocni. Nie wiesz jednak, ze celem przeciwnika nie jest wygranie procesu, tylko jego przedłużenie. Przeciwnik […]