Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

dowody

W praktyce sądowej bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy strona jako dowody przedstawia kopie dokumentów niepoświadczone za zgodność z oryginałem. I równie często pojawia się pytanie czy taka kopia stanowi „dokument prywatny” i może stanowić dowód w postępowaniu sądowym. Dokument prywatny W myśl przepisów: „Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód […]

Zabezpieczenie środka dowodowego

Dariusz Mojecki31 sierpnia 2020Komentarze (0)

Po urlopowej przerwie wracam do cyklu „Agencja reklamowa w sądzie” z artykułem „Zabezpieczenie środka dowodowego”. W tej serii pisałem już o: wezwaniu agencji reklamowej do udzielenia informacji, przypozwaniu agencji reklamowej, przygotowaniu do sprawy sądowej. W jednym z ostatnich wpisów odgrażałem się, że niebawem zajmę się tematem zabezpieczenia środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej. A dziś […]

Dzisiaj druga część serii „Agencja reklamowa w sądzie”. W poprzednim artykule pisałem, czym się będę w tej serii zajmował. A na początek najlepiej nadaje się do tego temat „Jak napisać pozew przeciwko agencji reklamowej”. Chociaż również dobrze mógłbym ten artykuł zatytułować „Jak napisać odpowiedź na pozew”. Dzisiaj bowiem chciałbym zająć się tym, jak przygotować się […]

Pominięcie dowodu przez sąd

Dariusz Mojecki05 czerwca 2020Komentarze (0)

Spośród wielu wniosków dowodowych składanych przez strony sąd nie zawsze dopuszcza wszystkie. Do tej pory regułą było to, że pominięcie dowodu było uzasadniane dopiero w wyroku. Obecnie przepisy mówią, że sąd, pomijając dowód, musi wskazać podstawę prawną rozstrzygnięcia. To rozwiązanie niewątpliwie wpływa na przejrzystość procesu. I przepisy wskazują też przypadki, w których pominięcie dowodu może […]

W poprzednim wpisie omówiłem kwestię pominięcia spóźnionego dowodu. Możesz się z niego dowiedzieć: 1. czy w postępowaniu sądowym obowiązuje jakiś termin na składanie wniosków dowodowych, 2. co grozi za spóźnione złożenie takich wniosków. Tematem dzisiejszego wpisu będzie z kolei pominięcie dowodu zgłoszonego dla przedłożenia postępowania. Jeśli jesteś stroną procesu, a Twój przeciwnik zgłasza kolejne dowody, […]