Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Błąd sądu

Jesteś na rozprawie w sądzie. Twój przeciwnik jest na sali razem ze swoim pełnomocnikiem – radcą prawnym bądź adwokatem. Sąd rozstrzyga właśnie wnioski dowodowe Twoje i przeciwnika. Część dowodów sąd dopuścił, ale część dowodów (i Twoich i przeciwnika) sąd oddalił. W tym momencie pełnomocnik przeciwnika wstaje i mówi: Wysoki Sądzie, w trybie artykułu 162 k.p.c. […]