Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Błąd sądu – zastrzeżenie do protokołu

Dariusz Mojecki16 kwietnia 2019Komentarze (0)

Jesteś na rozprawie w sądzie. Twój przeciwnik jest na sali razem ze swoim pełnomocnikiem – radcą prawnym bądź adwokatem. Sąd rozstrzyga właśnie wnioski dowodowe Twoje i przeciwnika. Część dowodów sąd dopuścił, ale część dowodów (i Twoich i przeciwnika) sąd oddalił. W tym momencie pełnomocnik przeciwnika wstaje i mówi:

Wysoki Sądzie, w trybie artykułu 162 k.p.c. zgłaszam zastrzeżenie do protokołu rozprawy dotyczące oddalenia wniosków dowodowych….

Zastanawiasz się, czy Ty również powinieneś takie zastrzeżenie złożyć?

Nieznajomość prawa szkodzi

Jeżeli na posiedzeniu sąd narusza przepisy postępowania, każda ze stron powinna zgłosić odpowiednie zastrzeżenie. O ile oczywiście takie naruszenie jest na jej niekorzyść.

Przepis mówi, że strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu.

Zastrzeżenie do protokołu rozprawy

Co powinno zawierać takie zastrzeżenie? Powinieneś:

  1. wskazać, na czym polegało naruszenie,
  2. wskazać naruszone przepisy postępowania,
  3. złożyć wniosek o wpisanie zastrzeżenia do protokołu.

Jak widzisz, najlepiej będzie, jeśli wskażesz naruszone przepisy. Sądy w różnych wyrokach różnie odnoszą się do kwestii tego, czy osoba działająca bez profesjonalnego pełnomocnika, ma obowiązek wymienienia konkretnych przepisów. Aby nie ryzykować niekorzystnej dla Ciebie interpretacji, musisz albo sam być dobrze przygotowany (po to jest ten blog) albo przyjść na rozprawę z pełnomocnikiem (po to jestem ja). Pamiętaj również, że jeśli działasz bez profesjonalnego pełnomocnika, to sąd ma obowiązek pouczyć Cię m.in. o treści przepisu dotyczącego zgłaszania zastrzeżeń.

Utrata zarzutu

Niezwykle istotne są skutki braku zgłoszenia takiego zastrzeżenia. Jeśli bowiem go nie zgłosisz, to utracisz możliwość powoływania się na to uchybienie w dalszym toku postępowania. Przykładowo, jeśli sąd niezgodnie z przepisami oddali Twój wniosek o przesłuchanie świadka, a Ty zastrzeżenia nie zgłosisz, a potem przegrasz sprawę, to nie będziesz mógł podnieść tego zarzutu w apelacji.

Powyższy skutek nie następuje w dwóch przypadkach:

  1. jeśli chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu (czyli np. pozbawienie możliwości obrony swoich praw, niewłaściwy skład sądu, niewłaściwe umocowanie pełnomocnika),
  2. jeśli uprawdopodobnisz, że nie zgłosiłeś zastrzeżenia bez swojej winy.

Zgłoszenie odpowiedniego zastrzeżenia jest zatem niezwykle istotne w kontekście szans na wygranie sprawy.

***

Poczytaj też o tym, że nakaz zapłaty to nie wyrok >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

Warning: Undefined property: thesis_comments::$comments in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 44

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: