Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

wrzesień 2022

W praktyce sądowej bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy strona jako dowody przedstawia kopie dokumentów niepoświadczone za zgodność z oryginałem. I równie często pojawia się pytanie czy taka kopia stanowi „dokument prywatny” i może stanowić dowód w postępowaniu sądowym. Dokument prywatny W myśl przepisów: „Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód […]