Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

wrzesień 2019

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Dariusz Mojecki20 września 2019Komentarze (0)

Do sądów wraca postępowanie w sprawach gospodarczych. Jako prawnik przeżyłem już poprzednie przepisy regulujące postępowanie sądowe między przedsiębiorcami (i nie tylko). Teraz czas na nowe przepisy. Czy lepsze? Zobaczymy w praktyce. Fakty są jednak takie, że nowe przepisy wymuszają wprowadzenie pewnych zmian do sposobu, w jaki prowadzisz swój biznes. I to dlatego na moim blogu […]

Sąd wydał wyrok. Jedna ze stron jest zadowolona, druga niekoniecznie. Albo żadna ze stron nie jest zadowolona (częsta sytuacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości). Rozpoczyna się analizowanie sprawy pod kątem możliwości złożenia apelacji. Sąd po ogłoszeniu wyroku pewnie krótko uzasadnił, dlaczego wydał taki a nie inny wyrok. Ale żeby złożyć apelację, dobrze by było […]