Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

kwiecień 2019

Otwieranie przesyłki z sądu, kiedy się takiej przesyłki nie spodziewasz, nie jest komfortową sytuacją. Szczególnie, jeśli po jej otwarciu w nagłówku czytasz „Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym”. Zaczynasz zastanawiać się, dlaczego Sąd rozpoznał sprawę bez informowania Cię o tym? W jednym z poprzednich artykułów pisałem o tym, że nakaz zapłaty to nie wyrok. Artykuł dotyczył, […]

Jesteś na rozprawie w sądzie. Twój przeciwnik jest na sali razem ze swoim pełnomocnikiem – radcą prawnym bądź adwokatem. Sąd rozstrzyga właśnie wnioski dowodowe Twoje i przeciwnika. Część dowodów sąd dopuścił, ale część dowodów (i Twoich i przeciwnika) sąd oddalił. W tym momencie pełnomocnik przeciwnika wstaje i mówi: Wysoki Sądzie, w trybie artykułu 162 k.p.c. […]

Nakaz zapłaty to nie wyrok

Dariusz Mojecki15 kwietnia 20192 komentarze

Dostałeś z sądu list. Otwierasz, widzisz nagłówek: „Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym”. Co to jest? Czytasz dalej: Sąd nakazuje pozwanemu A.B., aby zapłacił powodowi  W.Z. kwotę 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysiące pięćset złotych i 00/100 groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 21 września 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2 […]