Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

prekluzja dowodowa

„Prekluzja dowodowa”. Historia jakich wiele (inspirowana rzeczywistymi wydarzeniami). Przygotowujesz się do procesu sądowego. Masz w ręku kluczowy dowód. Może to być np. uznanie długu albo dokument potwierdzający wykonanie umowy. Nie chcesz jednak ujawniać tego dowodu już na początku. Nie chcesz dać przeciwnikowi czasu na reakcję. Czekasz do ostatniej rozprawy. Składasz wniosek dowodowy. I od sądu […]